FAQ items aan het laden...
Missie & Beleid2021-01-12T10:56:35+00:00

Het doel van Arop is om arbeiders te rehabiliteren in de maatschappij, door tewerkstelling in een beschermd productieproces.

Missie

Missie & Beleid

Arop zorgt voor het welzijn en de individuele ontplooiing van haar medewerkers. De kernwaarden zijn: onze mensen staan centraal, terwijl integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden. Mensen met een beperking krijgen bij Arop volwaardige taken. Hiermee wordt er op economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze werk verschaft en ondersteuning verleend om sociaal beter te kunnen functioneren.

Met een team van enthousiaste, gemotiveerde en deskundige medewerkers bouwt men schouder aan schouder aan de groei en continuïteit van een gezonde en transparante organisatie. Onze klant is onze partner. We vertrekken altijd vanuit een win-win situatie waarbij we correcte prijzen hanteren en optimale diensten aanbieden. Uiteraard kunnen we niet concurreren met de prijzen voor dezelfde diensten in de lage loonlanden.

Waar we wél garant voor staan is professionaliteit, hoge kwaliteit en een lage total cost of ownership. Sowieso zijn onze prijzen lager, omdat we ons niet in het klassieke arbeidscircuit bevinden. Daarbij hebben we veel ervaring in overslag en beschikken we over de juiste faciliteiten en processen voor diverse projecten. Hiermee verhogen we de tevredenheidsgarantie voor onze klanten.

Om onze missie te verwezenlijken, zetten we alles op alles om een betrouwbare partner te zijn. Efficiënt, kwalitatief en klantgericht. Daarbij handelen we steeds veilig en milieubewust. Medewerkers bij Arop zijn verzekerd van voldoeningschenkend werk met toekomstperspectief in een stabiele organisatie. Dit draagt ertoe bij dat men op volwaardige manier deel uitmaakt van de maatschappij, wat het gevoel van zingeving vergroot. Een stabiele en aangename werkomgeving. Dat zijn de waarden die Arop te allen tijde hanteert.

Vraag Een Offerte Aan

Beleid

Missie & Beleid
Het doel van Arop is om arbeiders te rehabiliteren in de maatschappij, door tewerkstelling in een beschermd productieproces.  Het menselijk aspect is de voornaamste missie van Arop. Maar met het oog op het dekken van noodzakelijke kosten en nieuwe investeringen, moet Arop lucratief blijven. Om deze reden streeft men ernaar om de verwachtingen van de klant steeds te overtreffen. Dit wordt gedaan door een gecontroleerde productiewijze van hoge kwaliteit, op basis van vier peilers: flexibiliteit, efficiëntie, veiligheid en welzijn.
Onze kwaliteitspolitiek past volgende regels toe:
We streven voortdurend naar enerzijds kostenvermindering, en anderzijds omzetverhoging. Dit doen we door steeds up to date te blijven en verbeteringen aan te brengen in werkprocessen en de afwerking van onze producten. Hierbij wordt het welzijn van onze werknemers nooit uit het oog verloren.
Arop stelt alles in het werk om aan de kwaliteitsbehoeften van de klant te voldoen. Duidelijke afspraken en deze nakomen, is ons motto.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn we voortdurend alert om sporadische fouten op te sporen, ze te rapporteren en systematisch oplossingen te implementeren. Op deze manier verbetert Arop voortdurend haar kwaliteitsprocessen. Er wordt voortdurend gezorgd voor de veiligheid van de werknemers. Daarbij mogen ze rekenen op de nodige steun, training en supervisie.

Arop zorgt voor het welzijn en de individuele ontplooiing van haar medewerkers. De kernwaarden zijn: onze mensen staan centraal, terwijl de integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden.

Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het reguliere arbeidcircuit terecht kunnen. Hun doel is sociaal, hun middelen zijn economisch.

Maatwerk

Missie & Beleid
De expressie ‘beschutte werkplaats’ laten we plaatsruimen voor ‘maatwerkbedrijf.  Arop verschaft werk op maat van capaciteiten. We gaan hier zover in, dat iedereen een gedetailleerd profiel krijgt met sterke- en zwakke punten. Dit wordt opgemaakt volgens het Duitse MELBA-systeem. Op deze manier selecteren we de juiste mensen voor elke opdracht. We hebben steeds een luisterend oor voor de bekommernissen, zodat iedereen gemotiveerd blijft en optimaal presteert.
Maatwerk past eveneens perfect in onze relatie met de klant. Zo werkt ons team volgens de LEAN-principes. Kwaliteitsbeheer is cruciaal voor ons. Alle processen worden constant gemonitord en aangestuurd. De resulaten spreken voor zich: foutloos afgeleverd werk!

Veel gestelde vragen

Missie & Beleid
Hoeveel mensen werken er bij Arop ?2020-06-04T13:52:18+00:00

Momenteel werken er bij Arop ongeveer 219 doelgroepmedewerkers en 35 omkadering. Waarvan de overgrote meerderheid full time.

Kan Arop voor mij goederen stockeren?2020-06-04T13:46:10+00:00

Arop heeft de mogelijkheid om voor U goederen (tijdelijk) te stockeren. Opgelet dit enkel voor opdrachten waar wij binnen een korte periode aan zullen starten, of gestart zijn. Stockage voor langere perioden kan enkel na aanvraag, beschikbaarheid van ruimten en tegen vergoeding.

Heeft Arop een stock van allerlei kartonnen dozen om mijn afgewerkt product in te verpakken?2020-06-04T13:45:38+00:00

Daar Arop met verschillende opdrachtgevers werkt, allemaal met verschillende producten en afmetingen, is het voor Arop vrijwel onmogelijk om al die verschillende soorten verpakkingen te stockeren. Al onze klanten leveren hun specifieke verpakking aan.

Beschikt Arop over Gekoelde Ruimtes?2020-06-04T13:44:59+00:00

Alle chocolade producten worden zowel verwerkt als opgeslagen in gekoelde ruimten.

Werkt Arop voor open voeding volgens bepaalde kwaliteitsnormen?2020-06-04T13:43:51+00:00

Arop werkt inderdaad met kwaliteitsnormen. Wij volgen zowel de BRC als de IFS normen.

Missie & Beleid

Samenwerken?

DO YOU HAVE SOME NOISE WE CAN HELP YOU WITH?

Contacteer Ons
Ga naar de bovenkant