5 jaar succesvolle samenwerking tussen ODTH First Class Logistics en AROP

ODTH First Class Logistics en Arop werken reeds 5 jaar samen. Dagelijks komen gemiddeld 35 mensen van AROP naar ODTH First Class Logistics om er samen voor te zorgen dat klanten het perfect afgewerkte eindproduct verkrijgen. Labeling, stapeling, krimping en vele andere taken worden ingevuld.

De visie en doelen van beide bedrijven sluiten perfect op elkaar aan. Samen blijven ze streven naar optimalisatie en industrialisatie. Door constant te zoeken naar de perfecte balans tussen automatisatie en menselijke handelingen, kan er ingezet worden op een betere total cost of ownership wat zich vertaalt in een interessante prijszetting voor de klanten.

Deze industrialisatie is ook gekoppeld aan een dagelijkse “way of working”. Door de afstemming tussen de ERP-systemen, lean manufacturing, flexibele invulling van werkkrachten en de dagelijkse opvolging door middel van kwaliteitssystemen, blijven de mogelijkheden groeien!

“We voorzien werkzekerheid voor een vast team van Arop. Wat we ervoor terugkrijgen zijn gedreven medewerkers die zich perfect integreren in onze bedrijfscultuur en zorgen voor een interessante total cost of ownership met een perfecte professionele afwerking.”

Paul Liekens (ODTH First Class Logistics)

“We werken volgens het “Noise Voice”-principe. Hierbij kan onze klant zich volledig concentreren op de grote volumes, terwijl wij hem ontzorgen door kleinere moeilijkere opdrachten voor onze rekening te nemen. De unieke talenten van onze medewerkers in combinatie met half automatisatie zijn onze grootste troef!”

Olivier Janssens (AROP)